NEN Inspecties

Elektrische installaties, apparaten en toestellen moeten in het kader van de Arbo wetgeving veilig te gebruiken en te bedienen zijn. In de norm NEN 3140 staan de bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud van bestaande laagspanningsinstallaties. Om de veiligheid te optimaliseren, is inspectie noodzakelijk en vaak ook vereist door verzekeraars.

KR Elektrotechnieken controleert uw gehele installatie door middel van visuele controle en door meting en beproeving. Bij een visuele inspectie controleren wij aan de hand van een checklist bijvoorbeeld installatiedelen, leidingen, mechanische gebreken, etc. Tijdens een inspectie door meting en beproeving, meten wij alle schakel- en verdeelinrichtingen en alle aangesloten gebruikers in de installatie geheel door. Na inspectie ontvangt u een rapportage met alle relevante gegevens en eventuele gebreken of tekortkomingen.

Behalve inspecties in het kader van NEN 3140, doen wij ook NEN 1010 keuringen en inspecties, die de norm vormen voor het ontwerpen en aanleggen van elektrische installaties. Daarbij kijken we aan de hand van de voorschriften in de norm of uw installaties veilig en wettig zijn.